Øk sjansen for å få innvilget forbrukslån

Et forbrukslån kommer i flere ulike fasonger, og man kan skille mellom smålån, ordinært forbrukslån og mikrolån. Et mikrolån består av et lavt lånebeløp, og kommer ofte med høyere renter enn andre lånetyper. Folkia er en av de største aktørene når det kommer til denne type lån, og tilbyr en låneramme på opptil 20 000 kroner. Et smålån har vanligvis en låneramme på opptil 25 000 kroner. Forbrukslån går for å være en veldig fleksibel lånetype.

Når man sender inn en lånesøknad, blir det foretatt en kredittvurdering og beregnet en kredittscore av låntakeren. Her er det mange forskjellige ting som sjekkes, og formålet med en slik vurdering er å se om man er i stand til å betjene forbrukslånet det søkes om. Dette gir også en sikkerhet til den som søker om lånet, da man blir beskyttet fra å ta opp mer gjeld enn man klarer å betale ned på.

Kredittscore

Alle som søker lån blir gitt en kredittscore på mellom 0 og 100. Jo høyere tallet er, desto bedre er kredittscoren. Ligger dette tallet på under 10, vil muligheten til å ta opp et forbrukslån nesten alltid være ensbetydende med avslag på søknaden. Noen faktorer som vil trekke ned kredittscoren er liten inntekt, lav alder og hyppige adresseendringer. Mange aktører tilbyr tjenester hvor man kan sjekke kredittscoren sin før man søker om lån.

For å forbedre sjansene til å få innvilget forbrukslånet, er det viktig å ha en så høy kredittscore som mulig. Scorer man lavt på skalaen, er det heldigvis mange ulike grep man kan gjøre for å endre dette. Det er verdt å vite at endringene man må gjøre krever målrettet arbeid, gjerne over lengre tid. En stor prioritet vil være å sikre seg en stabil jobbsituasjon med fast inntekt, noe som er svært viktig for banken.

Betalingsanmerkninger

Har man fått betalingsanmerkninger registrert på seg, vil det bety umiddelbart avslag på lånesøknaden. Dette er en negativ faktor for banken, da dette betyr at lånsøkeren ikke har klart å betjene sin nåværende gjeld. Veien fra en ubetalt regning til en betalingsanmerkning er lang, og er ikke noe som skjer over natten. Det betyr at om man har en slik anmerkning registrert på seg, har man misligholdt gjelden sin over lengre tid.

For å bedre mulighetene til å få lån i banken, må man selvsagt sørge for å betale ned det kravet man har registrert på seg. Når man har gjort det, vil anmerkningen slettes etter kort tid. Det er lurt å ta en opprydding i den personlige økonomien, for å være sikker på at man ikke havner i en slik situasjon igjen. Dette må vurderes nøye før man tenker på å starte søknadsprosessen.

Stabil bostedssituasjon

En av tingene banken sjekker når det søkes om et forbrukslån, er hvor ofte låntakeren har byttet adresse de siste årene. En flytting er ikke ensbetydende med at kredittscoren blir dårligere, men det er forventet at når man kommer i en viss aldersgruppe, så skal bosituasjonen være stabil. Grunnen til dette er at personer som flytter hyppig har vist seg å ha mer betalingsproblemer enn personer som bor på samme sted over lengre tid.

Har man fast bopel, viser det banken at man har slått seg til ro. Dette er et kjennetegn på stabilitet og modenhet, og vil utgjøre et positivt resultat på kredittsjekken. Er man relativt ung når man søker om lån, er det forståelse for at man flytter en del mer enn godt voksne personer. Dette kan ha en naturlig grunn som at man for eksempel flytter bort for å studere, og må skifte leilighet eller hybel.

Betalingsevne

En av de tingene som veier tungt på kredittscoren, er evnen til å betjene lånebeløpet det er søkt om. For å ha større sjanse til å få et positivt svar på lånesøknaden, må det bevises at man er i stand til å betale for seg. Det betyr at man må vise banken at man har en fast inntekt, og banken krever at man dokumenterer dette i form av de siste måneders lønnsslipper.

Bankene sjekker også historikk som omfatter inkassokrav. Har man en veldig negativ historikk på dette punktet, vil det ha mye å si for utfallet av lånesøknaden. I et slikt tilfelle må man kunne bevise for banken at man ryddet opp i dette, og betalt ned alt av krav fra kreditorer. Samtidig er det svært positivt for banken om man viser vilje til å spare penger, og det er derfor lurt å sette av penger på sparekonto.

Finn en medsøker

  • Husk å ta med ekstrainntekter i lånesøknaden
  • Det er mulig å få innvilget forbrukslån med sikkerhet

Om man ser at kredittscoren ikke holder mål, er det likevel en mulighet for å få innvilget lån om man har med seg en medsøker. Dette bør være noen man har en stabil relasjon med, som for eksempel en samboer eller ektefelle. Det er viktig å huske at begge har ansvar for at lånet tilbakebetales, og man må derfor vurdere betalingsevnen veldig nøye for å unngå å havne i en vanskelig situasjon.