Om Kriticalmass.com

Her får du svar på forskjellige økonomiske spørsmål som folk flest lurer på. Vi setter lupen på de ulike måtene å investere i verdipapirer på, vi ser på investeringer i eiendom, og vi gir deg informasjon om hvilke faktorer som påvirker gevinst og tap. Vi tar også for oss alt som har med sparing å gjøre, og alt som har med opptak av lån å gjøre. Formålet med siden er å hjelpe folk med å foreta bedre valg omkring sin egen økonomi. Dette håper vi å få til ved å skrive lettfattelige artikler, som samtidig har et høyt presisjonsnivå.